Skip til primært indhold

UV Desinfektionsrobot

Som patient på et hospital er man i en sårbar situation og ekstra modtagelig over for bakterier og vira. Derfor skal hygiejnen være i top.

PROJEKTPERIODE

Start: 2019
Slut: januar 2021

MÅL

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital testede to UV Desinfektionsrobotter som supplement til den eksisterende rengøring. Robotterne desinficerede et lokale ved hjælp af UV-C lys.

RESULTATER

Projektet har været påvirket af tekniske og praktiske problemer robotterne samt af covid-19-pandemien, da rammerne på test-sengeafsnittet ændrede sig undervejs.

Det er ikke muligt på det foreliggende datagrundlag at vurdere, om UV Desinfektionsrobotten kan anvendes til at forebygge hospitalserhvervede infektioner. Robotten reducerer umiddelbart efter anvendelse forekomsten af bakterier til et lavere niveau end almindelig rengøring, men der blev ikke set et fald i forekomsten af patogene mikroorganismer i miljøet gennem projektperioden.

Der må ikke være mennesker i lokalet, når robotten lyser, så anvendelsen af robotten på flersengsstuer, hvor der altid er patienter på stuen, er en stor logistisk udfordring, der kræver dedikeret uddannet personale.

Evalueringen peger på nogle anbefalinger ift. test og anvendelse af robotten, herunder:

  • fremtidig afprøvning af UV-produkters desinfektionseffekt bør ske efter den ny-publicerede CEN-vejledning.
  • test kan med fordel gennemføres på enestuer.
  • omfanget af lugtgener bør kortlægges.
  • belysningens effekt på faste og flydende medikamenter, fx medicin og håndsprit, bør undersøges nærmere.
En robot afgiver blåt lys på et hospitalsværelse

På billedet ses den ene robot i færd med at desinficere en hospitalsstue med UV-C-lys.

PARTNERE

Projektet er gennemført af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital i samarbejde med Hæmatologisk Afdeling X, Rengøring og Hospitalsservice og Bygningsdrift og -service.

FINANSIERING

Projektet er finansieret af Region Syddanmark og Odense Universitetshospital.

Sanne Grønvall Kjær Hansen

Overlæge

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling


(+45) 6541 1348
Esben Hansen

Esben Hansen

Teknisk leder

Centre for Clinical Robotics


(+45) 5146 6767
APPFWU01V