Skip til primært indhold

Hjælp til projekter

Centre for Clinical Robotics (CCR) kan ikke finansiere robotprojekter, men vi vil meget gerne understøtte og vejlede projekter ift. fondsansøgninger.

CCR kan desuden understøtte med projektledelse, kontakt til virksomheder samt overblik over og snitflader til andre robotprojekter på Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet (SDU). 

Odense Universitetshospital (OUH) uddeler én gang årligt en intern innovationspulje, der kan søges af medarbejdere på hospitalet. Information om puljen, ansøgningsfrist osv. findes på hospitalets intranet.

OUH har en række puljer med forskelligt fokus, hvor forskere på OUH kan søge finansiering til forskningsprojekter.

Oversigt over puljer til finansiering af forskningsprojekter på OUH.

Syddansk Sundhedsinnovation giver overblik over en lang række (primært danske) fonde i et årshjul.

Se SDSI’s fundingårshjul.

OPEN hjælper sundhedsvidenskabelige forskere i Region Syddanmark med dataindsamling, biobank, registerdata og formalia omkring forskningsprojekter.

Besøg OPEN’s hjemmeside. 

SDU RIO (SDU Research & Innovation Organisation) vejleder blandt andet forskere på Syddansk Universitet om mulighederne for forskellige samarbejder med virksomheder og institutioner.

SDU RIO rådgiver om kommercielle og juridiske spørgsmål samt om muligheder for forskningsfinansiering.

Besøg SDU RIO’s hjemmeside.

APPFWU02V