Skip til primært indhold

Samarbejde mellem universitet og hospital

Samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) er stærkt og langvarigt på en lang række områder og på tværs af alle fakulteter på universitetet og alle afdelinger og specialer på hospitalet.

Med Centre for Clinical Robotics (CCR) samler og målretter SDU og OUH viden og erfaringer med robotteknologi fra universitet og hospital i ét fælles center.

Centre for Clinical Robotics (CCR) er forankret på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på det Tekniske Fakultet, SDU og i Bygningsdrift og -service samt Klinisk Udvikling på OUH.

Samarbejdet peger frem imod det nye sygehus Nyt OUH, der også fysisk vil være forbundet med SDU.

Når vi også er tættere på hinanden fysisk kan vi i langt højere grad end hidtil sikre det tætte samarbejde mellem ingeniører, teknikere, forskere og klinisk personale.

Det er ganske unikt – også i international sammenhæng – med en så tæt kobling mellem et teknisk fakultet og et hospital, hvor forskere og klinisk personale i fysisk nærhed og tæt dialog kan forske i og udvikle brugen af robotter og teknologi til behandling og arbejdsgange.

Den fysiske sammensmeltning af universitet og hospital underbygger CCR’s vision om, at samarbejde på tværs af fag og kompetencer hjælper til at sætte perspektiv på teknologien og målrette den teknologiske udvikling til de faktiske behov.

Det nye Odense Universitetshospital bygges fysisk sammen med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

APPFWU01V