Skip til primært indhold

Augmented Gravity

Når en læge skal foretage en bronkoskopi, skal et kikkertskop holdes stille i patientens lunge i op til halvanden time ad gangen. Derfor udvikler mange skopører smerter i muskler og led, der påvirker deres fysiske og mentale helbred. Det kan i værste fald føre til nedsat arbejdsfunktion og sygdom.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. juni 2022
Slut: 31. januar 2023

Derfor blev der i dette projekt udviklet et automatiseret robotsystem, som skulle vægtaflaste skopørerne. Robotsystemet fungerede ved at skopet blev forbundet til en wire, der hang fra en motor i loftet. Systemet ville kontinuerligt registrere vægtbelastningen fra skopet og lægens arm, og med mere end 100 beregninger i sekundet sørge for, at vægtbelastningen gik i nul. Lægen havde altså fortsat fri bevægelighed, men blev ikke træt i armen, da robotsystemet neutraliserede tyngdekraften.

MÅL

Formålet med projektet var at udvikle et robotsystem, der kunne vægtaflaste skopørerne og reducere deres smerter.

Projektet blev gennemført i tre faser.

  1. Udvikling og test af den første prototype.
  2. Udvikling af test af den anden prototype. Det skulle undersøges, hvor meget robotsystemet reelt vægtaflastede brugeren, og om der var andre behov, systemet skulle opfylde i praksis.
  3. Brugerdreven udvikling af det endelige robotsystem, som kunne opnå CE-godkendelse. Til sidst skulle et forskningsprojekt undersøge og dokumentere effekten, når systemet blev anvendt i klinisk praksis. 

De indledende forsøg viste, at løsningen har potentiale til at lette arbejdet ved mange andre funktioner på et hospital, lige fra ægudtagning til laboratoriearbejde.

PARTNERE

Projektet blev udført i samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling J på OUH.

Fra OUH deltog desuden Arbejdsmiljøfunktionen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Klinisk Udvikling samt Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT).

Derudover var SDU Health Informatics and Technology ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet partner i projektet.

SDU Center for Sundhed i muskler og led ved SUND Fakultetet varetog evalueringen af projektet i samarbejde med Klinisk Udviklings MTV-funktion.

FINANSIERING

Projektet blev finansieret delvist af OUH’s Innovationspulje og delvist af Otto Bruuns Fond, der tildelte projektet henholdsvis 266.200 kr. og 50.000 kr. Midlerne skulle bruges til at videreudvikle og afprøve en prototype af robotsystemet til aflastning af skopører.

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 2165 7146
APPFWU01V