Skip til primært indhold

Robotassisteret træning af ældre, indlagte patienter (ROBUST)

Fysisk træning er gavnligt for ældre patienter og kan forbedre patienternes funktionsevne, give kortere hospitalsophold samt reducere antallet af patienter, der efterfølgende kommer på plejehjem.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. august 2022
Slut: 1. august 2025

På trods af dette er fysisk træning af ældre, indlagte patienter ofte begrænset eller helt fraværende på mange sygehuse. Det skyldes dels personalemangel, tidsmangel og at patienterne er for afkræftede til at komme ud af sengen og træne.

Derfor vil projektet teste den danskudviklede træningsrobot ROBERT®, som kan udføre styrketræningsøvelser for benmusklerne, mens patienten ligger i sengen. Patienten behøver således ikke forlade sengen for at være fysisk aktiv, og robotten kan træne alene med patienten og derved frigøre personalets tid til andre opgaver.

Den indledende undersøgelse af robotten viste lovende resultater; patienterne var glade for træningen og vil anbefale det til andre. 

MÅL

Målet med dette ph.d.-projekt er at undersøge, om patienterne undgår at tabe funktionsevne under indlæggelse, hvis de træner med robotten dagligt.

Projektet er et lodtrækningsstudie (Randomised Controlled Trial – RCT) blandt 488 indlagte på Ældremedicinsk Afdeling på Svendborg Sygehus, OUH.

Projektet vil primært blive målt på funktionsevne samt 30 sek. rejse-sætte-sig-test,
men også objektive målinger (fx indlæggelsestid, mængde af hjemmehjælp, genindlæggelse m.m.) og patientrapporterede outcomes og erfaringer (PRO og PRE). Der vil også blive gennemført en økonomisk analyse af effekt og omkostninger.

Hvis projektet viser, at træningsrobotten kan hjælpe ældre patienter med at bevare deres funktionsevne, fx at kunne rejse sig fra en stol, gå på toilettet eller komme ud af sengen, kan det øge deres livskvalitet og trivsel, og de vil kunne klare sig bedre i hjemmet efter deres hospitalsophold. 

Når de ældre patienter er mere selvhjulpne efter indlæggelse, vil der også være en positiv samfundsmæssig effekt i form af en økonomisk gevinst for kommunerne ved mindre udgifter til hjemmehjælp og yderligere genoptræning.

PARTNERE

Projektet udvikles af Geriatrisk Afdeling G på Odense Universitetshospital og gennemføres på Ældremedicinsk Afdeling på Svendborg Sygehus.

Projektet er et ph.d.-projekt af Ann Sophia Bertelsen.

Læs den videnskabelige artikel om projektets feasibility studie: “Use of robot technology in passive mobilisation of acute hospitalised geriatric medicine patients”.

Ann Sophia Bertelsen

Ann Sophia Bertelsen

Ph.d.-studerende

Geriatrisk Afdeling


Jesper Ryg

Jesper Ryg

Professor og overlæge

Geriatrisk Afdeling


(+45) 6541 4620
APPFWU01V