Skip til primært indhold

HospiBot

Flere og flere patienter har brug for hjælp og omsorg fra plejepersonalet, men alligevel bliver det stadig sværere at rekruttere det nødvendige personale på sygehusene. En måde at lette presset på sundhedsvæsenet er automatisering. Robotter og andre automatiseringsløsninger kan hjælpe med at strømline processer, øge effektiviteten og frigøre personaletid til patientrelaterede opgaver.

PROJEKTPERIODE

Start: September 2023
Slut: August 2026

Danmark og Tyskland har begge oplevet øget automatisering på sygehusene de seneste par år. På Odense Universitetshospital kan man ofte se robotter krydse gangene, når de for eksempel leverer blodprøver eller tilbyder hånddesinfektion til de besøgende. Robotter er dog stadig fysisk ret store, hvilket kan blive et problem i den nærmeste fremtid, da flere robotter skal kunne køre rundt side om side på hospitalsgangene. Derudover mangler de bedre interaktionsevner såvel som mere alsidighed. Der er også på nuværende tidspunkt behov for et standardiseret sæt retningslinjer for brugen af robotter.

MÅL

HospiBot-projektet har til formål at designe, implementere og teste en ny interaktiv, modulopbygget robot til at tackle disse problemer på forskellige områder. Robotten er beregnet til at blive brugt på hospitalet med det formål at hilse og/eller vejlede patienter, sørge for transport i mindre skala, let rengøring og desinfektion af overflader, hjælp til parkeringsregistrering, hjælpe patienter med ikke-medicinske behov og patruljering. I løbet af projektet vil tre af disse formål blive udvalgt til den videre udvikling af robotten.

Projektet har endvidere til hensigt at udvikle et sæt retningslinjer for brugen af ​​mobile robotter på hospitaler gennem møder, workshops og rundbordssamtaler med de involverede sundhedsorganisationer. De udviklede retningslinjer skal være med til at sikre standardisering på tværs af landegrænser, hvilket skal kunne føre til lettere implementering af robotter på hospitaler.

HospiBot-projektet bygger på resultaterne af tidligere projekter såsom HanDiRob.

Diverse konceptidéer for robotter.

PARTNERE

  • SDU Robotics
  • Universität zu Lübeck
  • Fachhochschule Kiel
  • Fraunhofer IMTE
  • Odense Universitetshospital - Svendborg
  • Sygehus Sønderjylland
  • Sjællands Universitetshospital
  • Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

FINANSIERING

Projektet er til dels finansieret af Europa-Kommissionens Interreg Deutschland-Danmark program, og det drives af et konsortium af 8 partnere fra Danmark og Tyskland fra både uddannelses- og sundhedsinstitutioner.

Oskar Palinko

Projektkoordinator

Syddansk Universitet


Angelina Stoyanova Wolf

Innovationskonsulent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2384 8343
Pernille Kirkegaard Knudsen

Pernille Kirkegaard Knudsen

Innovationskonsulent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2497 4744
APPFWU01V