Skip til primært indhold

Om CCR

Centre for Clinical Robotics (CCR) er et dansk forsknings- og innovationscenter for robotteknologi.

Centeret er skabt i fællesskab mellem Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet (SDU). Det skal sikre, at vi målretter forskning og implementering af robotteknologi på hospitalet til gavn for personale og patienter.

Centeret er det første af sin slags i Danmark og har fokus på hardwarerobotter til brug i behandling, til transport og til automatisering. CCR har fokus på udvikling og afprøvning af teknologier samt forskning.

CCR har tæt kontakt til den kliniske hverdag og de behov og ønsker, der opstår i de kliniske afdelinger på hospitalet. Samtidig er CCR en integreret del af forskningsmiljøet på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Det Tekniske Fakultet, SDU. Samarbejdet på tværs er grundstenen for forsknings- og innovationsprojekter og ikke mindst implementering af robotteknologi i hospitalets daglige drift.

Robotter er allerede en integreret del af dagligdagen flere steder på Odense Universitetshospital, og vi afprøver til stadighed nye områder, hvor robotteknologi kan hjælpe og aflaste i hverdagen for patienter og personale.

Se alle robotprojekterne her.

Samarbejde med SDU

Læs mere om samarbejdet mellem Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet her.

Tilknyttede centre

CCR arbejder tæt sammen de to andre forsknings- og innovationscentre, som er oprettet på tværs af OUH og SDU, nemlig Centre for Clinical Artificial Intelligence (CAI-X) og Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT).

APPFWU01V