Skip til primært indhold

FibroBot - Nyt projekt sammen med CAI-X og CIMT

Siden lanceringen af CCR i 2021 har vi arbejdet tæt sammen med vores søstercentre CAI-X (Centre for Clinical AI) og CIMT (Centre for Innovative Medical Technology), når der var behov for at låne kompetencer fra et andet center. Men nu har vi søsat vores første fælles projekt: FibroBot.

FibroBot er klinisk forankret på FLASH – Center for Leverforskning, der er eliteforskningscenter på OUH’s Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme. FibroBot er nemlig det første skridt på vejen mod en robot-scanner, der skal hjælpe patienter med fedtleversygdom. I dag diagnosticeres og behandles fedtleversygdom ofte for sent i forhold til at kunne begrænse komplikationer, reducere indlæggelser, undgå dyre og invasive indgreb og mindske risikoen for tidligt dødsfald. Mange komplikationer og dødsfald relateret til fedtlever ville kunne forebygges, fx ved mere præcis diagnose, mere effektiv overvågning af sygdommen og effektiv behandling på det rette tidspunkt. Derfor vil projektet udforske brugen af robotteknologi og kunstig intelligens, herunder potentialerne i at kombinere teknologierne.

Det er ambitionen, at robot-scanneren sammen med en algoritme baseret på kunstig intelligens kan forbedre den diagnostiske præcision og sikre klinisk beslutningsstøtte, så patienterne kan få bedre hjælp tidligere end det er tilfældet i dag.

I projektet bidrager CCR med kompetencer inden for robotteknologi, og professor og forskningsleder i CCR Thiusius Rajeeth Savarimuthu er projektejer. CAI-X bidrager med kompetencer inden for kunstig intelligens og CIMT bidrager med kompetencer inden for tidlig evaluering af medicinsk teknologi vha. modellen EARTH.

I første omgang skal projektet munde ud i en prototype, men det forventes, at robot-scanneren og algoritmen i fremtiden vil kunne implementeres og udbredes til scanning af andre organer.

Læs nyheden om FibroBot på OUH’s hjemmeside.

APPFWU01V