Skip til primært indhold

CCR ophæver tyngdekraften

I sidste uge har CCR sammen med forskere og ingeniører fra SDU og skopører fra flere forskellige afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH) testet robotudstyr, der nærmest kan ophæve tyngdekraften.

Det kan nemlig være hårdt arbejde at være skopør. En hurtig bronkoskopi kan klares på 5 minutter, men det kan også trække ud og tage op til halvanden time, og så står man længe i samme stilling. Det kan over tid medføre alvorlig belastning for arme, nakke og skuldre.

I projektet testes en robot, som kan aflaste skopøren ved at aflaste vægten på armen og derved undgå nogle af de muskel-skeletsmerter, som skopører kan få. Og det er efterspurgt hos målgruppen:

Arman Arshad, overlæge på Lungemedicinsk Afdeling J på OUH, testede udstyret og kommenterede: ”Det kan jeg godt bruge i min hverdag det her, det kan godt virke.” Til den videre udvikling pointerede han behovet for at kunne tilpasse udstyret til den enkelte skopør, at det skal kunne bruges af alle typer skopører, samt at det let skal kunne tages af og på – også under skopien.

”Det er meget værdifuldt, at klinikerne afsætter tid til at afprøve udstyr og prototyper. Når vi får deres input tidligt i udviklingsprocessen, så kan vi tilpasse og præsentere en meget bedre løsning, end hvis vi kun udvikler ud fra vores formodninger og antagelser”, forklarer Malte Kongstad Deleuran, der er projektleder for Augmented Gravity.

Tværgående samarbejde

Robotten til vægtaflastning udvikles i samarbejde mellem Lungemedicinsk Afdeling J på OUH, robotforskere fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet (SDU) samt forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, der forsker i arbejdsmiljø. CCR bidrager med projektledelse og evaluering.

Robotforsker Anders Stengaard fra SDU er ansvarlig for den robottekniske del af projektet. Han forklarer: ”Vi bygger videre på noget teknologi, vi allerede har. På det robottekniske område er forskningen sådan set videre, vi har fundet ud af, hvordan vi ophæver tyngdekraften. Men det er rigtig interessant nu at følge forskningen til dørs, så det, vi har forsket i, kan komme i anvendelse – også på det sundhedsfaglige område. Tværfaglighed betyder, at vi går videre end vores egne faggrænser, og det er sådan, vi kan rykke fra ide til resultater”.

Og Arman Arshad forudser stor efterspørgsel fra skopørerne: ”Der er ikke forsket ret meget i, hvor belastede bronkoskopører er i deres arbejde; der er ikke særligt stort fokus på vores arbejdsmiljø, så der er ikke så mange ude i verden, der laver sådan noget her. Vi er ude i noget rigtigt innovativt her”.

Mand står med tube indsat i træningsdukkes mund
Kvinde står med tube indsat i træningsdukkes mund
Close-up af træningsdukke med tube i munden

Læs mere

En skopi er en kikkertundersøgelse, hvor man fx kan undersøge blære, spiserør, tarme, luftveje, led m.m. indefra, og de foretages på mange kliniske afdelinger på OUH.

Augmented Gravity-projektet vil udvikle, afprøve og evaluere en prototype på robotten. Projektet er finansieret af midler fra OUH’s Innovationspulje og Otto Bruuns Fond. Der er søgt midler hos Beta.Health til at skabe et minimum viable product, så prototypen kommer tættere på en færdig løsning.

Læs om projektet Augmented Gravity her.

APPFWU01V