Skip til primært indhold

ROPCA Ultrasound

Omkring én procent af danskerne lider af leddegigt. Robotten ROPCA Ultrasound skal anvendes til diagnostik og evaluering af leddegigt (reumatoid arthritis og dyb venetrombose), så patienterne kan få scannet hænderne ved alle besøg. Derved kan lægen bedre følge udvikling i sygdom og behandling.

PROJEKTPERIODE

Start: forår 2017
Slut: 2020 (den færdige robot kom på markedet i 2022)

Robotten består af en arm, der er monteret på et bord med en glasplade, hvor patienten lægger den hånd, der skal scannes. Robotten har sensorer, der mærker på hånden, så den scanner de rigtige steder uden at trykke for hårdt. Derefter skal den gemme og analysere data ved hjælp af kunstig intelligens og give en score for gigtens aktivitet.

MÅL

Robotten skulle sikre en systematisk og ensartet metode til at udføre ultralydsscanninger og derved sikre lægerne det bedst mulige udgangspunkt for bestemmelse af behandling. En sådan systematisk scanning var ikke tidsmæssig mulig førhen, og lægernes manuelle scanning var ikke tilsvarende nøjagtige eller systematiske.

Robotten blev programmeret ved hjælp af PbD (Programming by Demonstration) for at kunne overføre bevægelserne fra den erfarne læge til den automatiserede robot. Det muliggjorde en fuldstændig automatisering af robotten med bevægelsesmønstre fra en menneskelig operatør – i modsætning til en robot, der styres manuelt af en menneskelig operatør.

RESULTATER

Projektet og udviklingen af robotten blev videreført i virksomheden Ropca Holding APS, hvor teknologien blev videreudviklet til et færdigt produkt, der kunne benyttes i analyse og behandling af gigt. Det første CE-mærkede produkt, kaldet ARTHUR, kom på markedet i 2022.

Teknologien har potentiale til at kunne bruges til andre typer ultralydsscanninger. Måske vil den i fremtiden også skal kunne bruges til diagnostik af andre sygdomme, fx på hjerteafdelingen eller i akutmodtagelsen.

Siden februar 2024 har robotten været i daglig drift på gigtambulatoriet på Svendborg Sygehus. DR har skrevet en artikel om dens implementering.

PARTNERE

Projektet havde sit udspring på Medicinsk Afdeling M/FAM på OUH Svendborg Sygehus.

Udviklingen skete på SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT).

Enabled Robotics ApS, Denmark bidrog også til udviklingen.

FINANSIERING

Projektet var finansieret af Energi Fyn, SDU Robotics og SDU, da det blev udnævnt til fyrtårnsprojekt.

I dag sker den videre udvikling af robotten i selskabet Ropca Holding Aps.

Søren Andreas Just

Søren Andreas Just

Ledende overlæge

Medicinsk Afdeling, Svendborg


(+45) 6320 2506
Thiusius Rajeeth Savarimuthu

Thiusius Rajeeth Savarimuthu

Professor og forskningsleder

Centre for Clinical Robotics


(+45) 2440 9545
APPFWU01V