Skip til primært indhold

Automatiseret patientforflytning for bedre ergonomisk arbejdsmiljø

Mange indlagte patienter glider flere gange om dagen ned mod fodenden af deres seng og skal derfor forflyttes, så de ligger rigtigt igen. Forflytningen kan have alvorlige følgevirkninger for patienterne og er også årsag til udvikling af muskel- og skeletbesvær hos det sundhedspersonale, der står for det.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. januar 2024
Slut: 27. juni 2025

Hidtil har man afprøvet og implementeret hjælpemidler, der kan reducere risikofaktorer for udviklingen af muskel- og skeletbesvær, men disse hjælpemidler har været rettet mod forflytninger fx på tværs af sengen eller fra én seng til en anden, men ikke mod forflytninger på langs af sengen.

MÅL

Projektets primære formål er at undersøge, hvilke barrierer og facilitatorer der er, når et teknisk hjælpemiddel skal implementeres på hospitalet. Dette undersøges på Neurologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

I projektet er den tekniske løsning PULLY valgt til den konkrete afprøvning. PULLY monteres på sengens hovedgærde og kan ved hjælp af en fjernbetjening forflytte patienter på langs ad sengen ved at trække sengelagnet skånsomt i retning mod hovedgærdet, så patienten ender tilbage i den rette position. 

Efterfølgende vil der blive udviklet konkrete og praktiske arbejdsgangsbeskrivelser for anvendelse af hjælpemidlet i fremtiden. Det forventes, at projektets resultater kan bruges til at optimere implementeringen af andre hjælpemidler på bl.a. hospitaler og plejehjem.

Til sidst skal projektet sikre viden om både patienternes og personalets oplevelse med løsningen og undersøge hvilken virkning, den potentielt kan have haft på personalets ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø.

PARTNERE

Projektet gennemføres i samarbejde med Odense Universitetshospitals arbejdsmiljøfunktion, sengeafsnittet på Neurologisk Afdeling, tryksårseksperter på Plastikkirurgisk Afdeling, arbejdsmiljøforskere på Syddansk Universitet, samt Klinisk Udviklings MTV-enhed, der skal evaluere projektet.

FINANSIERING

Projektet har fået bevilliget 1,8 mio. kr. af Arbejdsmiljø-forskningsfonden. Du kan læse mere på deres hjemmeside.

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 2165 7146
Kathrine Rayce

Kathrine Rayce

MTV-konsulent, ph.d.

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


6541 7940
Tue Kjølhede

Tue Kjølhede

Chefkonsulent

Odense Universitetshospital, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 5152 6692
APPFWU01V