Skip til primært indhold

SonoEX

Arbejdsgange med ensidige gentagne bevægelser, fx scanninger, øger risikoen for udvikling af arbejdsrelaterede muskel- og skeletsmerter, som fører til nedsat arbejdsfunktion og risiko for sygdom.

PROJEKTPERIODE

Start: juni 2021
Slut: juli 2022

Exoskeletter er et mekanisk skelet, som brugeren påfører sig for derved at reducere risikoen for overbelastning af muskler og led. Fjedersystemet i et passivt exoskelet gør, at brugeren aflastes med op til 5 kg per arm, hvilket for mange vil betyde, at armene er vægtløse.

Over en længere periode med ensidige gentagne bevægelser eller statiske arbejdsstillinger forventes det at reducere overbelastningsskader.

MÅL

Formålet med projektet er at afprøve et exoskelet til at aflaste sonografer i forbindelse med ultralydsscanninger af gravide. Forventningen er, at personalet vil opleve bedre arbejdsfunktion og færre smerter, hvilket forventes at resultere i større arbejdsglæde samt mindre sygdom som følge af overbelastning af især nakke og skuldre.

Projektet har følgende leverancer:

  1. Praktisk afprøvning af exoskeletter i klinisk praksis
  2. Evaluering på baggrund af den praktiske afprøvning
  3. Identificering af behov for  videreudvikling af exoskeletter, når de skal anvendes i klinisk praksis
  4. Evalueringsrapport

Erfaringer fra projektet skal danne grundlag for eventuel implementering af exoskeletter på OUH.

RESULTATER

Objektive muskelaktivitetsmålinger (EMG) viste en effekt i form af nedsat muskelaktivitet, når sonograferne anvendte exoskelettet under scanninger.

Den kvalitative evaluering viste dog, at sonograferne efter afprøvningen ikke mente, at exoskelettet er en velegnet teknologi til at afhjælpe deres arbejdsbetingede skader og støtte dem i deres daglige arbejde. Det skyldes især, at det i testforløbet viste sig, at deres udfordring primært er at trykke nedad under scanningen og ikke det statiske hold med løftede arme, som de troede forud for projektet.

De ser dog meget positivt på projektet, som de opfatter som et skridt på vejen til at finde teknologier og metoder, der kan forbedre deres arbejdsvilkår og nedsætte risikoen for arbejdsrelaterede skader på bevægeapparatet.

Læs evalueringsrapporten her.

PARTNERE

Projektet gennemføres på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D på Odense Universitetshospital.

Fra OUH deltager desuden Arbejdsmiljøfunktionen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Bygningsdrift og -Service samt Klinisk Udvikling.

Evaluering, inklusiv objektive EMG-målinger, gennemføres af Forskningsenheden for Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet ved Syddansk Universitet i samarbejde med Arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Herning.

FINANSIERING

Projektet er finansieret af OUH’s innovationspulje.

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


(+45) 2165 7146

Lene Brendstrup

Oversygeplejerske

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling


(+45) 3057 7014
APPFWU02V