Skip til primært indhold

Prøvsen

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på Odense Universitetshospital (OUH) ligger et væsentligt stykke fra afdelingen Blodprøver og Biokemi, hvor prøver skal analyseres.

PROJEKTPERIODE

Start: sommer 2022
Slut: januar 2023

Fra H.C. Andersen Børne- og Ungehospital er det ikke muligt at sende prøver med pusterør eller rørpost, og derfor har serviceassistenter indtil nu dagligt brugt omkring to timer på at fragte prøver fra ambulatoriet og daghospitalet på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital til analyse i laboratoriet.

MÅL

Målet med robotten Prøvsen var at frigøre personalets tid til mere patientnære opgaver ved at overtage transporten af prøver.

Prøvsen byggede på erfaringer fra HUBOT, der løser et lignende formål på Odense Universitetshospital. 

RESULTATER

Prøvsen er en er en Autonom Mobil Robot (AMR), som kan køre blandt patienter, personale, sengetransporter, rengøring, affaldsvogne osv. Ruten er 400 meter og går bl.a. gennem forhallen og forbi hospitalets kiosk.

På de travle dage kører Prøvsen over 8,5 km – og sparer derved serviceassistenterne for en del skridt og tid.

Tidligere måtte forældre og børn desuden vente på, at prøverne blev afhentet af en serviceassistent, men nu kan de sendes afsted med det samme af bioanalytikeren. Prøvsen frigør således både tid hos serviceassistenter og minimerer ventetiden for patienter og pårørende.

Robotten blev navngivet Prøvsen efter en konkurrence på OUH’s Facebookside.

I starten af 2024 fik Prøvsen udvidet sin rute, så den nu kører til Neurologisk Intensiv Afsnit hver morgen kl. 06.30 og henter blodprøven, som skal transporteres til laboratoriet i Blodprøver og Biokemi. Med denne udvidelse kører Prøvsen nu mellem børneambulatoriet, børnedaghospitalet, intensivafsnittene på Anæstesiologisk Intensiv Afdeling og Klinisk Immunologisk Afdeling.

PARTNERE

Prøvsen er udviklet og implementeret i samarbejde mellem H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Blodprøver og Biokemi og Centre for Clinical Robotics (CCR) på OUH.

FINANSIERING

Projektet er internt finansieret og realiseret med vores Alpha Partner-aftale med Mobile Industrial Robotics (MiR).

Esben Hansen

Esben Hansen

Teknisk leder

Centre for Clinical Robotics


(+45) 5146 6767
APPFWU01V